RESURSELE HIDROSFEREI

O soluţie pentru ţările deficitare în resurse de apă dulce o
reprezintă aisbergurile antarctice şi arctice, care pot fi ancorate şi
transportate în regiunile deficitare. Icebergurile sunt foarte periculoase
pentru navigaţie deoarece plutesc 90% sub apă, deasupra fiind vizibilă doar
o mică parte a gheţarului.

Arabia Saudită produce cea mai mare cantitate de apă prin
desalinizare, circa 3 mii. m3/zi. Circa 70% din apa potabilă a ţărilor
deşertice din zona Golfului Persic, este obţinută prin procesul de
desalinizare.

Kuwait deţine cea inai mare uzină de desalinizare a apei de mare, fiind
desalinizate zilnic peste 27 milioane litri dc apă. In prezent există peste
2 155 de uzine de desalinizare a apei pe Terra, cele mai multe fiind în ţările
din America de Nord (400).

facebook

Nici este nici un comentariu deocamdata.

Comenteaza

ATACUL CARTAGINEZ ASUPRA SICILIEI

In vreme ce grecii din răsăritul Mediteranei luptau împotriva perşilor pentru a-şi asigura libertatea şi propria lor dezvoltare, şi cei […]

Bătălia de la Salamina

Drumul spre sud era acum deschis pentru Xerxes (luna august, 480J. Teba, şi aşa bănuită de „m edism “ (atitudine […]

Bătălia de Ia Thermopile

Pe cînd Xerxes se mai afla încă în regiunea Hellespontului, unele cetăţi din Tesalia au trimis un mesaj comandamentului suprem […]

AL DOILEA RĂZBOI CU PERŞII INITIAT DE REGELE XERXES

în decada care separă primul de cel de al doilea război greco-persan (490— 480), revolta Egiptului împotriva perşilor şi moartea […]

CREŞTEREA SI PERFECŢIONAREA DEMOCRAŢIEI SCLAVAGISTE IN ATICA

în cursul anilor care au urmat reformei lui Cleisthenes (vezi mai sus p. 120 şi urm.) au fost aduse însemnate […]

Perioada Clasica

500—400 î.e.n. Zorii secolului al V-lea sînt întunecaţi de iminenţa invaziei persane spre vest. Prezenţa perşilor în sudul regiunilor ocupate […]