RESURSELE HIDROSFEREI

O soluţie pentru ţările deficitare în resurse de apă dulce o
reprezintă aisbergurile antarctice şi arctice, care pot fi ancorate şi
transportate în regiunile deficitare. Icebergurile sunt foarte periculoase
pentru navigaţie deoarece plutesc 90% sub apă, deasupra fiind vizibilă doar
o mică parte a gheţarului.

Arabia Saudită produce cea mai mare cantitate de apă prin
desalinizare, circa 3 mii. m3/zi. Circa 70% din apa potabilă a ţărilor
deşertice din zona Golfului Persic, este obţinută prin procesul de
desalinizare.

Kuwait deţine cea inai mare uzină de desalinizare a apei de mare, fiind
desalinizate zilnic peste 27 milioane litri dc apă. In prezent există peste
2 155 de uzine de desalinizare a apei pe Terra, cele mai multe fiind în ţările
din America de Nord (400).

facebook

Nici este nici un comentariu deocamdata.

Comenteaza

CREŞTEREA SI PERFECŢIONAREA DEMOCRAŢIEI SCLAVAGISTE IN ATICA

în cursul anilor care au urmat reformei lui Cleisthenes (vezi mai sus p. 120 şi urm.) au fost aduse însemnate […]

Perioada Clasica

500—400 î.e.n. Zorii secolului al V-lea sînt întunecaţi de iminenţa invaziei persane spre vest. Prezenţa perşilor în sudul regiunilor ocupate […]

Religia orfică

Vechiul panteon olimpic este încă pe deplin respectat, dar, din ceata zeilor olimpici, Apollo se desprinde ca o figură aparte, […]

Arhitectura şi artele plastice

Secolul VI este o verigă în continuitatea principalelor aspecte şi perspective apărute în cultura materială a Greciei din secolele precedente […]

Reformele constituţionale aduse de Cleisthenes

Aşa cum s-a mai specificat, o piedică de seamă în democratizarea sistemului constituţional atenian, conceput de Solon, o reprezenta persistenţa […]

LUPTELE INTERNE PENTRU DREPTURI

Legislaţia lui Dracon, în Atica, şi alte legislaţii asemănătoare în alte cetăţi-stat nu au izbutit să îmbunătăţească şi să reglementeze […]