INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE

A ceastă industrie a apărut în a doua jumătate a secolului al XIXlea,
prima centrală electrică fiind o hidrocentrală.

America de Nord reprezintă zona geografică cu cea mai mare
producţie de energie electrică, realizând în anul 1996, mai mult de 1/3 ,
din producţia mondială.

Riomasa reprezintă una dintre sursele de energie ale viitorului
omenirii. Reprezintă totalitatea materiei vegetale şi animale susceptibilă
de a fi transformată în energie. în această categorie intră reziduurile
agricole, forestiere, plante acvatice, plante industriale (rapiţă), porumb,
alge etc. Astăzi 14% din autoturismele din Brazilia circulă folosind un
combustibil numit bicarburant comparabil cu benzina (cifra octanică),
obţinut prin fermentarea frunzelor de palmieri.

India încă mai foloseşte animale de tracţiune pentru obţinerea energiei
(mecanice) la măcinarea cerealelor în special. Este cel mai mare
consumator de lemn de foc, drept combustibil.

Norvegia deţine primul loc în lume la producţia de energie electrică
(kWh/locuitor), 90 % fiind obţinută din hidrocentrale. Trebuie menţionat
că se acordă cadouri energofage pentru cei mai mari consumatori casnici.

Rwanda are cea mai scăzută producţie de energie electrică (4,7
kWh/locuitor).

S.U.A. este prima producătoare dar şi consumatoare de energie
electrică a lumii.

facebook

Nici este nici un comentariu deocamdata.

Comenteaza

CREŞTEREA SI PERFECŢIONAREA DEMOCRAŢIEI SCLAVAGISTE IN ATICA

în cursul anilor care au urmat reformei lui Cleisthenes (vezi mai sus p. 120 şi urm.) au fost aduse însemnate […]

Perioada Clasica

500—400 î.e.n. Zorii secolului al V-lea sînt întunecaţi de iminenţa invaziei persane spre vest. Prezenţa perşilor în sudul regiunilor ocupate […]

Religia orfică

Vechiul panteon olimpic este încă pe deplin respectat, dar, din ceata zeilor olimpici, Apollo se desprinde ca o figură aparte, […]

Arhitectura şi artele plastice

Secolul VI este o verigă în continuitatea principalelor aspecte şi perspective apărute în cultura materială a Greciei din secolele precedente […]

Reformele constituţionale aduse de Cleisthenes

Aşa cum s-a mai specificat, o piedică de seamă în democratizarea sistemului constituţional atenian, conceput de Solon, o reprezenta persistenţa […]

LUPTELE INTERNE PENTRU DREPTURI

Legislaţia lui Dracon, în Atica, şi alte legislaţii asemănătoare în alte cetăţi-stat nu au izbutit să îmbunătăţească şi să reglementeze […]